Dygestoria

Wyciągi chemiczne zwane inaczej dygestoriami lub digestoriami (obie formy są poprawne) to urządzenia zapewniające bezpieczeństwo w trakcie pracy z substancjami niebezpiecznymi. Przeprowadzanie niektórych procesów laboratoryjnych może powodować wydzielanie substancji trujących, drażniących lub w inny sposób niebezpiecznych dla zdrowia. Dlatego procesy te należy przeprowadzać w komorze dygestorium która jest wentylowana i minimalizuje niebezpieczny wpływ tych substancji na operatora. Komora jest zamykana przesuwnym oknem wykonanym ze szkła bezpiecznego (laminowanego) lub przezroczystego poliwęglanu.
Zapewnia to zabezpieczenie przed odpryskami i innymi gwałtownymi efektami niektórych reakcji chemicznych.
Nasze dygestoria zostały zaprojektowane zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 14175. Wielką wagę przywiązujemy do jakości obsługi urządzenia a więc odpowiedniego wykonania prowadnic okna, panelu sterowniczego umieszczonego na wysokości oczu jak również odpowiedniego umiejscowienia pokręteł zaworów wodnych gazowych oraz gniazd elektrycznych.
Nasze dygestoria standardowo wyposażone są w:
· 4 gniazda elektryczne 16A, 230V umieszczone na bocznych panelach wyciągu
· 2 zawory wodne z zaworami sterującymi umieszczonymi na bocznych panelach wyciągu
· Urządzenie sterująco – dozorujące zgodne z normą PN-EN 14175 wyposażone w sygnalizatory akustyczne i wizualne informujące o przepływie powietrza wraz z alarmami uruchamianymi w przypadku nieprawidłowej pracy wentylacji lub nieprawidłowego położenia okna.

meble laboratoryjne, dygestoria, stoły pod aparaturę, stoły wagowe