Dygestoria ogólnego stosowania DA

Najczęściej spotykanymi są dygestoria ogólnego stosowania. Przeznaczone są do pracy z różnego rodzaju substancjami niebezpiecznymi w tym: kwasami i zasadami, rozpuszczalnikami organicznymi
i innymi.

fume hood
Dygestorium ogólnego stosowania 1500 mm seria DA

Materiał komory roboczej: żywica fenolowa odporna na opary większości kwasów i zasad oraz rozpuszczalników organicznych.

Fume hood
Dygestorium HPL 1500 seria DA

Blat ceramiczny lub  polipropylenowy

Fume hood 1500
Dygestorium HPL 1500x900x2400 mm seria DA

Odporność chemiczna stosowanych materiałów jest bardzo wysoka, jednak należy pamiętać, że ze względu na właściwości zastosowanych materiałów, dygestoriów tych nie należy stosować tam gdzie występuję duża emisja oparów kwasów (np. mineralizacja prób, trawienie powierzchni metali etc.) lub większe i długotrwałe obciążenie termiczne. W takim przypadku należy stosować dygestoria wzmocnione.

 

meble laboratoryjne, dygestoria, stoły pod aparaturę, stoły wagowe