Zasady doboru dygestoriów

Projektując laboratorium lub dostosowując je do aktualnych regulacji, często spotyka się różnego rodzaju problemy które w zasadniczy sposób wpływają na bezpieczeństwo pracy z substancjami niebezpiecznymi w komorach dygestoriów.


Oto kilka spraw na które należy zwrócić uwagę przygotowując się do zakupu dygestorium lub przygotowując projekt laboratorium.


1.
Instalacja wyciągowa – odpowiednio zaprojektowana instalacja wyciągowa jest kluczowym zagadnieniem wpływającym na bezpieczeństwo pracy.
Dla prawidłowej pracy należy zapewnić przepływ powietrza przez komorę wyciągu – Dla dygestorium 1200 mm jest to min. 450 m3/h, dla 1500mm 550m3/h a dla 1800 mm 700 m3/h. Niższe wartości przepływów mogą spowodować spadek skuteczności utrzymywania zagrożonej atmosfery w komorze dygestorium.

W naszych dygestoriach stosuje się również rozwiązania wykorzystujące zmienny przepływ np.  w zależności od położenia okna frontowego z regulatorami typu VAV.

W celu uzyskania dokładniejszych informacji prosimy o kontakt z naszym doradcą (tel. 608079565)

2. Obciążenie chemiczneDla większości zastosowań można zastosować materiał HPL jako wykładkę przestrzeni komory roboczej. Jeśli jednak wiadomo, że pod danym dygestorium będą prowadzone prace ze stężonymi, gorącymi kwasami lub ich mieszaninami (np. mineralizacja prób żywności, ciężka synteza organiczna itd.) należy zastosować wykładkę komory z materiału ceramicznego lub płyt polipropylenowych. Stosowanie ścian z blachy stalowej lakierowanej za pomocą chemoodpornych lakierów sprawdza się tylko w niewielu przypadkach kiedy nie ma atmosfery agresywnej. Często nawet wtedy, mechaniczne uszkodzenie takiej powierzchni powoduje korozje tego materiału. Rozważając możliwe obciążenia chemiczne należy również pamiętać o materiale z którego wykonany jest kanał wentylacyjny.


3.
Sterowanie pracą wentylatora, instalacje
– Nasze urządzenia wyposażone w panel kontrolno sterujący posiadają możliwość sterowania pracą wentylatora.
Przed wykonaniem instalacji udostępniamy plan instalacyjny (możliwe lokalizacje przyłączy elektrycznych, wodnych, kanalizacyjnych, gazowych i wentylacyjnych)

meble laboratoryjne, dygestoria, stoły pod aparaturę, stoły wagowe