Stoły wagowe

Stoły wagowe to wyposażenie często spotykane w laboratoriach. Ich rolą jest zminimalizowanie wpływu osoby – operatora która wykonuje precyzyjny pomiar jakim jest ważenie przy użyciu wagi analitycznej (dokładność 0,1 mg i większa). Urządzenie skraca radykalnie czas pomiaru ponieważ nie tracimy czasu na zmiany odczytu spowodowane poruszeniem stołu.

stół pod wagę
Stół wagowy modułowy
dygestorium do naważania
Specjalistyczne stanowisko do naważania prób

Jednak stosowanie ich do wag tzw. precyzyjnych (dokładność 1mg
i mniejsza) lub w celu wyeliminowania drgań środowiskowych (np. przejeżdżający na zewnątrz samochód, tramwaj) jest niecelowe.
W pierwszym przypadku doskonale sprawdzi się zwykły stół laboratoryjny a w drugim przypadku efekty amortyzacji drgań będą mizerne lub nieodczuwalne. Stosowanie magicznych „wibroizolatorów” z gum amorficznych raczej nic nie zmieni.

meble laboratoryjne, dygestoria, stoły pod aparaturę, stoły wagowe